Vasúti
árukezelés

Iparvágány hálózatunk Adony közforgalmú állomással, majd onnan Pusztaszabolcsról tovább haladva kapcsolódik a nemzeti és nemzetközi vasúti vérkeringésbe, az V-ös számú helsinki folyosóba, ami elviszi a magyar gabona egy részét az olasz gabonakereskedők silójáig.

ADONY IPARVÁGÁNY

A közel 2 km hosszú iparvágány hálózatunkon, vagon típustól függően akár 30 - 32 vagonból álló irányvonatok fogadására is lehetőség nyílik. A rugalmas és gyors rakodást a saját pályán belüli önerőből megvalósító vagon mozgatással tudjuk elérni.

Közútról-vasútra

A közúti járművek a 6 sz. főútról a raktárbázis északi vagy déli részén elhelyezkedő parkolójába érkeznek. A forgalomirányító felveszi a szállítmány adatait, azok elektronikus rögzítése után, az áru mintavételezése következik, majd mérlegelése. Amennyiben a szállítmány minden módon megfelel a megbízásnak, utána a kamion tovább halad az iparvágányhoz, ahol szállítószalagok által jut a termény a gabonaszállító vagonokba.

Folyamatban van a vasúti pálynák fejlesztése, amelynek eredményeképpen rugalmasságunkat és rakodási sebességünket kívánjuk még tovább javítani.

Vasútról - közútra

A telepre beérkező irányvonat szerelvénybontása, vagonok elrendezése után, az áru a vasúti kocsik ürítőnyílásain keresztül szalagrendszer segítségével kerül fel a kamionokra. A kamionok telepre érkezésekor azok üres ellenőrzése, üresen történő mérlegelése után az iparvágányhoz érkeznek. Rakodás után, a telep elhagyása előtt, a szállítmány elektronikus rögzítése és mérlegelése történik.

Vasútról – hajóba

A kikötőbe beérkező vonatok szerelvénybontása után a vasútikocsikat megfelelő sorrendben az ürítő helyhez vontatják.
Az ürítő helyen a kocsiból szabályozott módon szalagra engedik az árut, ahonnan a hajóállás garatrendszerén keresztül töltődik be a hajóba az áru.

Hajóból - vasútra

A hajóból markoló emeli ki az árut, tehergépjárműre rakja. Közúti átszállítással az áru a vagonokhoz kerül, ahol szalagrendszer segítségével töltjük meg a vagonokat. A kamionok üres és teli mérlegelése a hajó és a vagonok közötti mozgás során történik.

30

vagonos

irányvonat fogadása

1.820

méter

hosszú iparvágány

"C"

tengelyterhelési határ